Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: Loptimize

Rivierlaan 27
3207BJ Spijkenisse
Nederland

info@loptimize.nl

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen*
  • Ontvangen op* [datum ontvangst]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • [Datum]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.